Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2013

April 09 2013

March 18 2013

koniecikropka
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł, albo zabrać do bram raju - ale zawsze nas prowadzi. I czas się z tym pogodzić, albowiem jest ona treścią naszego istnienia. Miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni, tygodni smutku i rozczarowań. Bowiem kiedy wyruszamy na poszukiwanie miłości - ona zawsze wyjdzie nam na przeciw.
Reposted fromRybenka Rybenka

March 17 2013

koniecikropka
A co gdybym pewnego dnia podeszła do ciebie i tak po prostu cię pocałowała?
— pewnie ciekawie by się działo
Reposted fromapatyczna apatyczna viacytaty cytaty

March 11 2013

koniecikropka
Podobno nieodwzajemnione miłości są najsilniejsze. Pewnie dlatego, że wtedy trzeba kochać za dwoje. 
— 22:07
Reposted fromClary Clary viarunthistown2 runthistown2
koniecikropka
Dorota - Dlaczego krzyk jest podejrzany?
Janusz - Dlatego że orgazm tak skupia energię kobiety, że powoduje odpłynięcie krwi z krtani do obszarów podbrzusza i praktycznie obszar ten powinien być nieaktywny.
Dorota - To może krzyk jest oszustwem?
Janusz - Prawdopodobieństwo jest duże z punktu widzenia seksuologów i fizjologów. Kobieta przeżywająca orgazm ma nieukrwioną w tym momencie krtań. Następuje duży napływ krwi do piersi i do obszaru podbrzusza i praktycznie nie powinna mieć siły krzyczeć.

— J.L. Wiśniewski, D. Wellman - "ARYTMIA UCZUĆ"
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty

March 03 2013

koniecikropka

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viacytaty cytaty

February 22 2013

koniecikropka
- Często tak robię.
- Co robisz?
- Kocham ludzi i trzymam to w tajemnicy.
— Steve Shagan - Słupy ognia
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty

February 21 2013

koniecikropka

February 20 2013

February 14 2013

koniecikropka
Czy miłość się zdezaktualizowała?
Czytałam dziś artykuł we Wprost, w którym naukowcy opracowali, ze w dzisiejszych czasach, przy niewielkim zapotrzebowaniu na bliskość emocjonalną, a dużym zapotrzebowaniu na seks bez zobowiązań, związek może przetrwać maksymalnie 15 lat. Miłość 4 lata.
Zachwiało to moim światopoglądem jako, że zawsze byłam młodym Werterem, dzieckiem wychowanym na bajkach Disneya. 
Chciałabym zbudować związek na przyjaźni i namiętności, trwający mocno całe życie i BUM.
Wpadają naukowcy, ich badania, krzyczą mi do ucha "to niemożliwe" i kierują mnie na stronę www.fucking-friends.pl

What the fuck...?
koniecikropka
Samotność jest chronicznym przeziębieniem duszy. Ludziom samotnym, co zresztą zostało zbadane, jest autentycznie zimno.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman - "ARYTMIA UCZUĆ"
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
koniecikropka
- Dałem ci mój adres? Dałem. To odwiedzisz mnie?
- Jasne, że odwiedzę.
- Kiedy?
- Zawsze wtedy, kiedy będzie zaćmienie słońca, bo wtedy nie mam nic do roboty.
— Edward Stachura
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty

February 11 2013

koniecikropka
taka intensywna pustka.
Reposted frominconsistency inconsistency
koniecikropka
5925 728a
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl